Stefan kard. Wyszyński duchowy brat św. Franciszka

Anna Rastawicka

        Kardynał Stefan Wyszyński już od czasów seminarium należał do III Zakonu Franciszkańskiego.

W liście z okazji 750-lecie zatwierdzenia reguły św. Franciszka z Asyżu, jako legat papieski Jana XXIII na uroczystości w Polsce pisał: Ochotnym sercem spełniamy te pragnienia, gdyż zdajemy sobie sprawę ze znaczenia franciszkańskich reguł w dziejach i życiu Kościoła i ponieważ jako tercjarz franciszkański poczuwamy się do duchowej wspólnoty z wielką franciszkańską Rodziną skupiającą w sobie olbrzymie rzesze zakonników, zakonnic i tercjarzy świeckich w całym świecie.

We wspomnianym liście z 19 listopada 1959 roku kardynał Wyszyński, mówiąc o aktualności ducha franciszkańskiego, przytaczał słowa Ojca Świętego Jana XXIII: Bardzo pragniemy, aby święty Franciszek zstąpił na ziemię w dziełach swych naśladowców, usunął grożące zło, wniósł nadzieję lepszych czasów i aby ten apostoł pokuty i miłości doprowadził do ukochania i osiągnięcia wyższych wartości tych ludzi, których opanowały nałogi. Zachowujcie wiernie swoją Regułę, z pierwszą gorliwością głoście słowo Boże, a gdy wypadnie milczeć, niech je głosi życie Wasze.