Pamięć, Prawda, Pojednanie

To projekt realizowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt powstał w związku z 80. rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Ma za zadanie przybliżyć i uświadomić rolę jaką odegrał Katyń w kształtowaniu dzisiejszej Polski. Zbrodnia katyńska jest wydarzeniem wyjątkowym, tak ze względu na barbarzyńskie potraktowanie elit Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, jak i poprzez zbrodniczą zmowę milczenia i kłamstwa.