kard. Stefan Wyszyński – projekt

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! 
Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. 
Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,  gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

św. Jan Paweł II, Watykan, 23 października 1978 r

Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec i Pasterz” przygotowana przez Fundację „Golgota Wschodu” oraz  książka Anny Rastawickiej.  „Stefan Kardynał Wyszyński – do Polaków i Polonii” to projekt, którego celem jest przybliżenie nauczania i postaci Prymasa Tysiąclecia wśród Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Kraju. 
Anna Rastawicka to propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, przez lata należąca do grona osób z jego najbliższego otoczenia. Była świadkiem przyjaźni kard. Wyszyńskiego z Janem Pawłem II, którego miała okazję poznać jeszcze przed wyborem na papieża. Współpracowała także z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, innym serdecznym przyjacielem kard. Stefana Wyszyńskiego, ocalonym jeńcem z Kozielska, obrońcą prawdy o Katyniu.

W roku 2020 Prymas Wyszyński miał być ogłoszony błogosławionym. Uroczystość ta niestety ze względu na Covid-19 została przesunięta na kolejny rok. Warto wykorzystać czas przygotowania na zgłębienie  nauczania tego wyjątkowego Polaka. Pierwszego który tak jednoznacznie wskazał na konieczność łączności z Polakami poza krajem. Projekt skierowany został do Polonii w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, a także do Polaków na Litwie i Ukrainie. 

Projekt mógł być zrealizowany dzięki finansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.