Wspomnienia z Paryża

W poniedziałek 13 grudnia w Ambasadzie Polskiej w Paryżu odbył się uroczysty wieczór mający na celu upamiętnienie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wydarzenie połączone było z wystawą poświęconą akcji pomocy Narodowi Polskiemu zorganizowanej w tamtym czasie przez Naród Francuski. O pomocy Francuzów opowiadał również film „Solidarni 1981” w reżyserii Ewy Lenart i Lecha Sczanieckiego.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu Kamila Pacholca – finalisty XVIII Konkursu Chopinowskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.