„Solidarni 1981”

Dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą powstaje dokumentu „Solidarni 1981” w reżyserii Ewy Lenart. Fragment filmu został wyświetlony 13 grudnia 2021 r. w ambasadzie RP w Paryżu. Film będzie opowiadał o Polakach i Francuzach, którzy działali ponad podziałami we wspólnej sprawie – pomocy „Solidarności”, opozycji antykomunistycznej i zwykłym ludziom w stanie wojennym. Ta masowa pomoc była ewenementem na skalę światową.

Solidarni 1981fragment filmu do pobrania