France SOLIDARITE

13 grudnia w Ambasadzie RP w Paryżu Polska Misja Katolicka we Francji oraz Fundacja „Golgota Wschodu” we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ambasadą RP w Paryżu zorganizowali wydarzenie poświęcone 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

40 lat temu Francja jako pierwsza uruchomiła wielką akcję Solidarności ludzkich serc – charytatywną zbiórkę darów dla Polaków w ciężkich czasach stanu wojennego. Akcję ze strony polskiej asocjował Komitet Koordynacyjny przy Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Jako jeden z pierwszych w akcję włączył się m.in. Paryż wraz z ówczesnym merem miasta Jacquesem Chirac. Już 13 grudnia 1981 r. przed Ambasadą Polską w Paryżu członkowie CFDT (Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy) zorganizowali wielką manifestację, w której wzięło udział około 30 tys. osób. Nie ograniczono się jednak tylko do Paryża. Tego dnia we Francji odbyły się ogółem 153 manifestacje, a udział w nich wzięło około 116 tysięcy osób. Należy również podkreślić działania Stowarzyszenia „Solidarité France-Pologne” . Jego przedstawiciele, zbierali we Francji datki dla Polaków, żeby przyjść z pomocą tym, których szczególnie dotknęły problemy gospodarcze. Była to powszechna wielka akcja pomocy Polsce, od lewej do prawej części sceny politycznej Francji.

Dziennik katolicki „La Croix” wezwał do wyrażania swojej solidarności z Polską w formie listów. Były one wysyłane na adres Polskiej Misji Katolickiej i prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

By podziękować Francji i Francuzom za ich serce w tamtych czasach przygotowana została specjalna wystawa „France SOLIDARITE” autorstwa prof. Jana Żaryna, prof. Patryka Pleskota, ks. dr Roberta Czarnowskiego, Przemysława Banasiewicza oraz Marka Różyckiego.

Kamil Pacholec

Szczególną formą podziękowania był koncert w wykonaniu Kamila Pacholca, finalisty XVIII Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz prezentacja fragmentów przygotowywanego filmu dokumentalnego Ewy Lenart i Leszka Szczaniewskiego „Solidarni 1981”.

Wystawa poza Ambasadą RP będzie pokazywana w Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu. Później będzie można ją zobaczyć w 20 parafiach katolickich w całej Francji.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.