„Solidarni 1981”

Dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą powstaje dokumentu „Solidarni 1981” w reżyserii Ewy Lenart. Fragment filmu został wyświetlony 13 grudnia 2021 r. w ambasadzie RP w Paryżu. Film będzie opowiadał o Polakach i Francuzach, którzy działali ponad podziałami we wspólnej sprawie –

Wspomnienia z Paryża

W poniedziałek 13 grudnia w Ambasadzie Polskiej w Paryżu odbył się uroczysty wieczór mający na celu upamiętnienie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wydarzenie połączone było z wystawą poświęconą akcji pomocy Narodowi Polskiemu zorganizowanej w tamtym czasie przez Naród Francuski. O pomocy Francuzów opowiadał również film „Solidarni 1981” w reżyserii Ewy Lenart

France SOLIDARITE

13 grudnia w Ambasadzie RP w Paryżu Polska Misja Katolicka we Francji oraz Fundacja „Golgota Wschodu” we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ambasadą RP w Paryżu zorganizowali wydarzenie poświęcone 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 40 lat temu Francja jako pierwsza uruchomiła wielką akcję Solidarności ludzkich serc –