Projekt „Solidarni 1981”

Zadanie publiczne dotyczy m.in.:
– organizacja wystawy „France Solidarite”,
– przygotowanie filmu o pomocy Francuzów dla Solidarności.

Całkowita wartość projektu: 136 550,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 119 550,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Projekt „Solidarni 1981” to projekt zrealizowany wspólnie z Polską Misją Katolicką we Francji , przy współudziale Ambasady RP w Paryżu oraz Instytutu Myśli Narodowej  im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Archiwum Akt Nowych.

Dzięki współpracy z Polską Misją Katolicką w Paryżu udało się odnaleźć archiwalne dokumenty (zdjęcia i listy) poświęcone akcji pomocy Polsce organizowanej przez Francuzów po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Na podstawie tej dokumentacji Fundacja „Golgota Wschodu” i Polska Misja Katolicka w Paryżu we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej przygotowała polsko-francuską 30 planszową wystawę poświęconą akcji Pomocy Charytatywnej dla Polski organizowanej przez Francuzów po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

Autorami wystawy „France Solidarite” są: prof. Jan Żaryn, dr hab. Patryk Pleskot, ks. dr. Robert Czarnowski, Przemysław Banasiewicz oraz Marek Różycki. Wystawie towarzyszył 60. stronicowy polsko-francuski katalog ze wstępem prof. Jana Żaryna oraz tekstami historycznymi: dr. hab. Patryka Pleskota oraz ks. Roberta Czarnowskiego. W ten sposób mieliśmy możliwość symbolicznego podziękowania Francuzom za okazaną w tym trudnym czasie pomoc Polsce i Polakom.

O pomocy Francuzów opowiadał również fragment filmu „Solidarni 1981” w reżyserii Ewy Lenart i Lecha Sczanieckiego.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu Kamila Pacholca – finalisty XVIII Konkursu Chopinowskiego.