Obchody stanu wojennego w Paryżu

Fundacja „Golgota Wschodu we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Polską Misją Katolicką we Francji oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu organizuje 13 grudnia w Paryżu 40 rocznicę obchodów wprowadzenia stanu wojennego.

W Ambasadzie odbędzie się prezentacja wystawy, poświęconej stanowi wojennemu i ówczesnym relacjom polsko-francuskim, przygotowanej przez: prof. Jana Żaryna, ks. dr. Roberta Czarnowskiego, hab. Patryka Pleskota, Przemysława Banasiewicza i Marka Różyckiego. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce będzie okazją do upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń oraz sposobnością do okazania wdzięczności narodowi francuskiemu za pomoc wówczas udzieloną Polakom.

Wystawa „France SOLIDARITE” powstała dzięki archiwalnym dokumentom, znalezionym wśród zasobów Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zawierającym listy wsparcia oraz zdjęcia poświęcone pomocy, jaką Francuzi zaoferowali Polakom zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego.

Spotkaniu będzie towarzyszyć pokaz filmu „Solidarni 1981”.

Chcemy pokazać olbrzymią pomoc, jaką Francuzi zaoferowali Polakom – mówią autorzy filmu.

Projekt wspierany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i finansowany ze środków Kancelarii w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.